Notis Perlindungan Data Peribadi


Selamat datang ke Rangkaian iCar Asia

iCar Asia Sdn Bhd (“iCar Asia”) berusaha untuk menangani keperluan perundangan perlindungan data dan privasi yang terpakai yang berkaitan dengan Data Peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah) yang ia kumpulkan dan proses pelawat ke rangkaian laman web yang disenaraikan di – www.iCarAsia.com dan iCar Asia enjin carian kenderaan di mana sahaja diedarkan di internet (secara kolektif, ‘Rangkaian iCar Asia’). Notis Perlindungan Data Peribadi (“Notis”) menerangkan bagaimana iCar Asia menggunakan Data Peribadi anda.

Notis ini merupakan sebahagian daripada Terma Pengunaan www.carlist.my dan LiveLifeDrive.com (“Laman-Laman”). Dengan menggunakan dan melawat iCar Asia Rangkaian dan/atau Laman-Laman masing-masing, anda bersetuju kepada pemprosesan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda oleh iCar Asia dan semua orang yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan oleh iCar Asia termasuk firma penyelidikan pihak ketiga, kontraktor, ejen dan pembekal perkhidmatan iCar Asia.

Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara Bahasa Inggeris dan versi bahasa lain Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai. iCar Asia mempunyai hak untuk mengubah suai, mengemas kini atau meminda terma-terma Notis ini pada bila-bila masa dengan meletakkan Notis yang dikemaskini di Laman-Laman. Dengan terus berkomunikasi dengan iCar Asia atau dengan terus menggunakan perkhidmatan iCar Asia berikutan pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan kepada Notis ini hendaklah menandakan anda menerima apa-apa ubahsuaian, kemas kini atau pindaan.

PERHATIAN

Sila baca syarat-syarat Notis ini dengan teliti sebelum melawati Laman-Laman. Dengan mengakses Laman-Laman, anda dianggap telah bersetuju dengan semua terma dalam Notis ini. Jika anda tidak bersetuju, anda harus menghentikan penggunaan Laman-Laman.

Rangkaian iCar Asia

 1. iCarAsia menerbit atau membuat disediakan di Rangkaian iCar Asia maklumat, iklan, produk dan tawaran perkhidmatan, data kenderaan, penilaian, Perisian dan pautan dan kandungan lain yang disediakan oleh iCar Asia dan pihak ketiga (‘Bahan’). iCar Asia tidak menjamin, mewakili, memberi kuasa atau menyokong kebolehpercayaan, ketepatan atau kesempurnaan mana-mana Bahan itu yang diterbitkan di Rangkaian iCar Asia atau pada mana-mana laman web yang menghubungkan dari Rangkaian iCar Asia (termasuk iklan paparan pihak ketiga).
 2. iCar Asia tidak akan dan tidak boleh memberikan apa-apa waranti berhubung dengan apa-apa barang-barang atau perkhidmatan yang diiklankan untuk dijual di Rangkaian iCar Asia oleh pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa representasi atau waranti bahawa barang-barang atau perkhidmatan itu adalah daripada kualiti yang boleh diperdagangkan, sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan, selamat untuk tujuan yang dimaksudkan, seperti yang digambarkan oleh penjual atau dimiliki oleh penjual.

Apa Notis ini Meliputi

Notis ini menerangkan bagaimana iCar Asia menggunakan Data Peribadi anda apabila anda berada di Laman-Laman dan apabila anda menggunakan perkhidmatannya. Notis ini tidak menerangkan polisi pengumpulan maklumat di laman web lain, termasuk yang dihubungkan dengan atau dari Laman-Laman.

Jika anda mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga, Notis ini tidak terpakai dan anda akan tertakluk kepada notis data peribadi pihak ketiga tersebut (jika ada).

Perkataan-perkataan yang ditakrifkan dalam Terma dan Syarat Penggunaan Laman-Laman mempunyai erti yang sama dalam Notis ini, melainkan jika ditakrifkan di sini.

Data Peribadi yang Dikumpulkan oleh iCar Asia

iCar Asia mengumpul Data Peribadi yang difikirkannya perlu untuknya atau syarikat-syarikat/perbadanannya yang berkaitan untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan oleh iCar Asia. Penyediaan Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberi Data Peribadi anda, iCar Asia mungkin tidak dapat (i) berhubung dengan anda; (ii) menyediakan anda perkhidmatan yang anda perlukan atau (iii) anda mungkin tidak dapat mengakses bahagian-bahagian tertentu Laman.

"Data Peribadi" bermaksud maklumat mengenai anda yang anda berikan kepada iCar Asia, seperti nama anda, alamat, nombor telefon, Nombor Kad Pengenalan, alamat e-mel, pilihan peribadi anda, maklumat akaun bank, alamat IP, gambar-gambar dan imej dan apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti anda yang telah atau mungkin dikumpul, disimpan, digunakan dan diproses oleh iCar Asia dari semasa ke semasa yang termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang dihuraikan lebih lanjut di bawah.

Data Peribadi iCar Asia mengumpul secara umumnya dibahagikan ke dalam dua kategori:

 1. Maklumat yang dibekalkan oleh pelawat apabila mereka menggunakan Laman-Laman untuk:
  1. Membuat akaun baru;
  2. Login ke dalam akaun mereka;
  3. Senarai, mengubah suai, mengeluarkan iklan pengumuman (‘posting’) kenderaan (untuk jualan);
  4. Melakukan carian;
  5. Klik untuk mendedahkan maklumat penjual;
  6. Masukkan cabutan bertuah (“sweepstakes”) atau pertandingan promosi yang lain;
  7. Meminta respons yang termasuk tetapi tidak terhad kepada permintaan bagi pandu uji dan apa-apa permintaan lain untuk respons daripada penjual; dan
  8. Pertanyaan mengenai kenderaan yang disenaraikan untuk jualan atau untuk produk lain atau perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman-Laman.
 2. Maklumat yang dikumpul oleh iCar Asia semasa pelawat menggunakan Laman-Laman.

  Anda perlu mendaftar untuk menggunakan produk, perkhidmatan, dan alat-alat tertentu pada Laman-Laman yang memerlukan anda untuk memberikan maklumat mengenai diri anda, seperti nama, nombor Kad Pengenalan/ No. pasport, alamat rumah, alamat e-mel, dan nombor telefon. Sebagai contoh, anda boleh memberikan maklumat itu jika anda mendaftar untuk akaun baru, surat berita, melengkapkan "Maklum Balas" borang kami, atau menggunakan alat media sosial. Apabila anda senarai kereta untuk dijual, iCar Asia akan meminta maklumat mengenai kereta dan bagaimana anda boleh dihubungi oleh bakal pembeli (termasuk maklumat seperti nombor telefon dan alamat e-mel anda).

PENGUMPULAN DATA PERIBADI

iCar Asia boleh mengumpul Data Peribadi anda, dan/atau menggunakan Data Peribadi yang dikumpul, dengan cara khusus berikut:

 1. Carian dan Penyenaraian

  Untuk menggunakan ciri-ciri tertentu yang dikemukakan di dalam Laman-Laman masing-masing, pelawat perlu menyediakan maklumat yang terhad mengenai diri mereka sendiri dan minat mereka supaya iCar Asia boleh menyesuaikan maklumat yang iCar Asia menyediakan lepada keperluan mereka.

  Sebagai contoh, untuk membantu anda mencari kereta yang anda mahu dekat dengan rumah, iCar Asia perlu tahu apa jenis kereta yang anda cari dan lokasi anda. iCar Asia akan meminta anda untuk memberikan maklumat ini apabila anda melakukan carian dan maklumat ini digunakan oleh iCar Asia untuk membantu anda mencari kereta yang anda cari atau sebagaimana yang diterangkan dalam Notis ini.
 2. Cabutan Bertuah (“Sweepstakes”) dan Promosi Lain

  Dari semasa ke semasa, iCar Asia boleh menawarkan cabutan bertuah (“sweepstakes”) atau promosi lain pada Laman-Laman masing-masing. Jika anda memasuki cabutan bertuah (“sweepstakes”) atau pertandingan promosi, anda akan diperlukan untuk menyediakan maklumat mengenai diri anda (seperti nama, nombor Kad Pengenalan/ no. pasport, nombor telefon, alamat, tarikh lahir, dan alamat e-mel). Antara lain, iCar Asia akan menggunakan maklumat ini untuk menghubungi anda jika anda menang, dan iCar Asia juga boleh menggunakan maklumat ini untuk tujuan pemasaran dan maklumat itu boleh dengan itu diterbitkan atau dibuat awam. iCar Asia mungkin berkongsi maklumat ini dengan mana-mana penaja bersama/ penganjur bersama pertandingan atau cabutan bertuah; iCar Asia akan mengenal pasti penaja bersama/ penganjur bersama dalam peraturan pertandingan. iCar Asia mungkin boleh berkongsi maklumat ini dengan syarikat penghantaran atau penunaian atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain-lain yang membantu mentadbir promosi kami, seperti dengan menjalankan cabutan, dan/atau menyampaikan hadiah kepada pemenang. Jika anda tidak mahu iCar Asia atau pihak ketiga yang lain untuk mengumpul maklumat yang diminta dalam borang pendaftaran pertandingan atau cabutan bertuah atau untuk memberikannya kepada penaja bersama/ penganjur bersama, sila jangan memasuki pertandingan atau cabutan bertuah.
 3. Kaji Selidik Dalam Talian

  Dari semasa ke semasa, iCar Asia mengadakan kaji selidik mengenai penggunanya untuk mengukur kepuasan mereka dengan Rangkaian dan untuk membantu iCar Asia mengetahui lebih lanjut mengenai penonton dan bagaimana mereka berinteraksi dengan Rangkaian iCar Asia. Firma penyelidikan pihak ketiga sering menjalankan kaji selidik ini bagi pihak kami. iCar Asia menggunakan hasil kajian untuk membantu meningkatkan perkhidmatan yang ditawarkan kepada anda. iCar Asia akan mengambil maklumat yang anda berikan dan agregat ia secara tanpa nama dengan data yang dikumpul daripada peserta kajian yang lain. iCar Asia mungkin menggunakan dan mendedahkan kumpulan maklumat tanpa nama tersebut sepertimana ia melihat patut, tanpa mengenal pasti anda secara peribadi.

  Anda juga boleh mencari di Laman-Laman, jemputan untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik yang dijalankan oleh pengiklan iCar Asia, yang polisi perlindungan data peribadi tidak dikawal oleh iCar Asia. Jemputan ini biasanya akan mengandungi pautan ke borang kaji selidik dalam talian yang dihoskan sama ada oleh pengiklan menjalankan kaji selidik atau dengan sebuah firma penyelidikan pihak ketiga yang bekerja bagi pihak pengiklan. Apabila anda mengakses kaji selidik pengiklan melalui Laman-Laman, penggunaan dan pendedahan sebarang maklumat yang anda serahkan akan ditadbir oleh polisi perlindungan data peribadi pengiklan (atau polisi perlindungan data peribadi firma penyelidikan pengiklan), yang mungkin berbeza daripada iCar Asia. Jika anda tidak dapat mencari polisi perlindungan data peribadi yang berkenaan melalui pautan yang sama ada dari jemputan kaji selidik pengiklan atau daripada borang kaji selidik dalam talian, anda perlu menghubungi pengiklan secara langsung untuk maklumat lanjut.
 4. Butir-butir Hubungan

  iCar Asia boleh menggunakan alamat e-mel dan/atau nombor telefon bimbit anda untuk membalas kepada permintaan yang anda buat untuk produk atau perkhidmatan iCar Asia atau untuk membalas kepada komunikasi anda dengan iCar Asia. iCar Asia juga boleh menghubungi anda untuk bertanya mengenai pengalaman anda di Laman-Laman, untuk menyediakan anda dengan maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang boleh didapati daripada iCar Asia dan/atau gabungannya, atau untuk berkomunikasi dengan anda maklumat yang berkaitan dengan industri automotif. Dari semasa ke semasa, iCar Asia juga boleh menghantar e-mel, MMS dan/atau SMS yang termasuk promosi khas dan tawaran komersial lain yang iCar Asia fikirkan mungkin menarik minat anda. Kami berharap anda akan mendapati komunikasi ini berinformasi dan berguna. Jika tidak, anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila dari mana-mana program pemasaran/ komunikasi komersial kami dengan mengikuti arahan mudah yang dimasukkan dalam e-mel yang anda terima berkaitan dengan program-program berkenaan.

  Jika anda meminta untuk kereta dengan menggunakan Permintaan Kereta Terkini kami, iCar Asia akan menggunakan dan berkongsi alamat e-mel anda dan maklumat perhubungan yang lain dengan peniaga yang mengambil bahagian.
 5. Akaun Anda

  Mencipta dan log masuk ke dalam akaun anda membantu anda mencari kereta yang sesuai dengan membolehkan anda untuk melakukan perkara-perkara, seperti menyimpan carian kegemaran anda dan kereta, melihat permintaan kereta, dan mencari pembeli yang berpotensi. Ia juga membolehkan anda menyesuaikan gambar profil anda, menyunting (“edit”) nama pertama, nama akhir, nombor telefon, alamat, poskod dan lain-lain.

  Untuk mengakses akaun anda, iCar Asia akan meminta anda untuk mendaftar dengan iCar Asia pada borang yang disediakan, yang mungkin termasuk maklumat peribadi yang dikenal pasti (“personally identifiable information”) seperti alamat e-mel anda. Anda juga mungkin akan diminta untuk memberikan maklumat peribadi pilihan tambahan, seperti nama, jantina, bangsa dan umur. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang benar, tepat, semasa, dan lengkap mengenai diri anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk memproses permintaan pendaftaran anda, menyediakan anda dengan perkhidmatan dan komunikasi yang anda meminta, menyesuaikan ciri yang dipaparkan pada Laman-Laman, mengukur trafik di Laman, dan meningkatkan Laman-Laman dan perkhidmatan dan ciri-ciri yang ditawarkan kepada pengguna. Kami mungkin berkongsi maklumat yang kami kumpulkan semasa anda menggunakan Laman-Laman, termasuk maklumat pendaftaran, dengan ahli gabungan kami dan dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dipercayai yang membantu iCar Asia dalam menyediakan perkhidmatan.
 6. Rangkaian Sosial

  Apabila anda menggunakan salah satu alat perkongsian rangkaian sosial yang boleh didapati di Laman-Laman, iCar Asia dan rangkaian sosial yang mengendalikan alat mungkin mengumpul maklumat mengenai anda berdasarkan penggunaan tersebut. Penggunaan rangkaian sosial tentang maklumat tersebut akan tertakluk kepada polisi privasi/polisi perlindungan data peribadi sendiri, yang mungkin berbeza dari Notis ini.
 7. Kandungan yang Anda Umumkan Pada Laman-Laman

  Jika anda memilih untuk mengumumkan maklumat/ kandungan kepada mana-mana kawasan interaktif Laman-Laman, seperti forum perbincangan, komen bidang, dan kawasan-kawasan media sosial, sila ingat bahawa maklumat/ kandungan yang anda umumkan boleh dilihat, dikumpul, dan digunakan oleh sesiapa sahaja yang mempunyai akses kepada kawasan-kawasan tersebut. Anda juga mungkin mempunyai peluang dari semasa ke semasa untuk menjawab soalan-soalan yang iCar Asia memaparkan kepada pengguna Laman-Laman. Jika anda memilih untuk bertindak balas, tindak balas anda mungkin diterbitkan pada satu kawsan Laman-Laman masing-masing yang boleh diakses oleh pengguna lain atau orang awam. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kegunaan pihak ketiga dengan maklumat/ kandungan tersebut.

Tujuan Memproses Data Peribadi

iCar Asia juga boleh menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut, tanpa had:-

 1. menghantar surat berita, artikel, ulasan (“write-ups”) serta maklumat terkini dan maklumat lain kepada anda seperti yang anda minta dan untuk memaklumkan kepada anda dari semasa ke semasa mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh Laman atau entiti lain yang dikaitkan dengan Laman,
 2. profil dan/atau menganalisis anda menggunakan dan mengakses Laman-Laman dan corak dan cara penggunaan anda,
 3. menyuaikan iklan dan kandungan yang anda lihat, memenuhi permintaan anda bagi produk dan perkhidmatan tertentu, dan menghubungi anda tentang tawaran khas dan produk baru, sama ada secara langsung atau melalui rakan kongsi atau gabungan iCar Asia tetapi semata-mata untuk memenuhi fungsi-fungsi di atas;
 4. untuk tujuan kerjasama, pembangunan ekosistem di kalangan ahli gabungan iCar Asia, termasuk tetapi tidak terhad kepada pertukaran maklumat peribadi dan data Pengguna antara platform iCar Asia dan ahli gabungan iCar Asia, baik untuk tujuan komersial atau bukan komersial,
 5. untuk tujuan kerjasama dengan pihak ketiga lain yang terikat dengan perjanjian kerjasama / perkongsian dengan iCar Asia,
 6. penyelidikan, membangun, dan meningkatkan perkhidmatan iCar Asia,
 7. menjana statistik berhubung dengan iCar Asia dan Rangkaian iCar Asia tetapi tidak terhad kepada pengendalian tinjauan dan analisis pasaran yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami serta tinjauan kepuasan pelanggan,
 8. mempromosi dan memasarkan tawaran istimewa dan perkhidmatan lain kepada anda;
 9. untuk tujuan pengesahan, pentadbiran dan penyimpanan rekod,
 10. menjalankan semakan latar belakang dan penilaian kredit apabila dan apabila kami rasa perlu,
 11. untuk memproses transaksi pembayaran,
 12. untuk anda dimaklumkan oleh kami dan/atau oleh syarikat dalam kumpulan iCar Asia, sama ada melalui e-mel, pos, telefon atau cara telekomunikasi dan media sosial lain, mengenai produk, perkhidmatan, promosi, pelancaran produk, karnival jualan semasa atau akan datang dan lain-lain,
 13. untuk memberi maklumat kepada pihak berkuasa kawal selia dan kerajaan untuk mematuhi keperluan statutori dan Kerajaan,
 14. untuk iCar Asia mematuhi obligasinya di bawah undang-undang,
 15. berkaitan dengan apa-apa prosiding undang-undang atau bakal prosiding undang-undang,
 16. untuk menubuhkan, menjalankan atau mempertahankan hak-hak undang-undang iCar Asia, dan
 17. kepada pembeli (atau bakal pembeli) apa-apa perniagaan atau aset yang iCar Asia (atau menimbang untuk) menjual.

Jika anda tidak bersetuju dengan iCar Asia memproses Data Peribadi anda untuk tujuan yang disenaraikan di atas, sila memaklumkan iCar Asia dengan menggunakan butir-butir hubungan yang dinyatakan di bawah.

Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada kami dan/atau secara berterusan, mengakses dan menggunakan Laman-Laman kami, anda mengisytiharkan bahawa anda telah membaca dan memahami Notis ini dan menerima dan bersetuju dengan amalan yang diterangkan dalam Notis ini. Anda bersetuju bahawa Data Peribadi anda yang dikumpul oleh iCar Asia dan/atau disiarkan oleh anda di Laman-Laman kami atau sebaliknya diproses melalui perkhidmatan yang diminta dari semasa ke semasa boleh digunakan untuk tujuan yang diterangkan dalam Notis dan Terma Penggunaan.

Kuki dan Lain-Lain Teknologi Koleksi Data

 1. Kuki

  Satu kuki digunakan untuk memantau penggunaan Laman-Laman dan untuk mengumpul maklumat seperti bahagian laman web yang dilawati dan maklumat penggunaan laman web lain.

  Maklumat ini diagregatkan sebelum penggunaan tersebut dan tidak termasuk apa-apa Data Peribadi. Laman-Laman menggunakan kuki untuk berkhidmat kepada anda dengan lebih cekap apabila anda melawat Laman-Laman.

  Kebanyakan pelayar pada mulanya ditetapkan untuk menerima kuki. Walau bagaimanapun, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau memberitahu anda apabila anda menerima kuki dan anda akan mempunyai peluang untuk menerima atau menolaknya dalam setiap keadaan.

  Sila ambil perhatian, bagaimanapun, bahawa beberapa bahagian daripada perkhidmatan yang ditawarkan oleh Laman-Laman mungkin tidak berfungsi dengan baik jika anda menolak kuki.

 2. “Web Beacons”

  Untuk membantu iCar Asia (dan dalam beberapa kes pengiklan dan pembekal pihak ketiga iCar Asia) menjejaki jumlah pengguna yang mengakses halaman atau penyenaraian tertentu dalam Laman-Laman, dan untuk menjejaki bagaimana pengguna bertindak balas terhadap iklan yang diletakkan oleh iCar Asia pada pihak ketiga laman web, iCar Asia boleh meletakkan fail kecil, dinamakan “web beacon”, pada beberapa halaman dan pada beberapa penyenaraian dan iklan yang iCar Asia mengedarkan.

  iCar Asia juga boleh meletakkan “web beacon” dalam e-mel ia menghantar kepada anda. Apabila anda membuka satu e-mel iCar Asia atau klik pada pautan dalam e-mel ini, iCar Asia menjejaki data terusi-klik (“click-through”) ini untuk membantunya menentukan minat anda dalam topik-topik tertentu dan mengukur keberkesanan komunikasi kepada anda. Jika anda memilih supaya tidak dikesan dengan cara ini, anda tidak patut membuka e-mel ini atau klik teks atau link grafik dalam e-mel.

 3. Malkumat tentang Komputer or Peranti Anda

  “Web server” iCar Asia (dan/atau mana-mana “web server” yang dikendalikan oleh pembekal perkhidmatan iCar Asia bagi pihaknya) secara automatik mengumpul dan mungkin menyimpan maklumat yang terhad mengenai konfigurasi komputer anda apabila anda melawat Laman, termasuk:

  1. Jenis perisian pelayar yang anda gunakan;
  2. Sistem operasi yang anda menggunakan;
  3. Resolusi monitor komputer anda; dan
  4. Alamat IP anda. (Ini adalah alamat berangka yang digunakan oleh komputer yang disambungkan ke Internet untuk mengenal pasti komputer anda supaya data (seperti halaman web yang anda mahu lihat) boleh dihantar kepada anda. iCar Asia juga menggunakan maklumat alamat IP untuk pentadbiran sistem (termasuk pengesanan dan pencegahan penipuan) dan tujuan penyelesaian masalah.

  iCar Asia juga mungkin mengumpul maklumat mengenai laman web yang anda telah melawat sebelum anda datang ke Laman-Laman dan laman web yang anda lawati selepas anda meninggalkan Laman-Laman.

 4. Gabungan Teknologi Maklumat

  kuki, “beacons”, maklumat yang dikumpul mengenai komputer atau peranti anda, dan lain-lain teknologi pengumpulan data ("Data Teknologi") boleh digunakan secara individu atau dalam kombinasi untuk menyediakan dan/atau mentadbir perkhidmatan iCar Asia, untuk membantu ia memahami tingkah laku pengguna, untuk memantau prestasi Laman-Laman, mengoptimumkan iklan dan mengukur prestasi pengiklanan.

 5. Laman Web Analitik

  iCar Asia mungkin mengumpul, atau mendapatkan pihak ketiga mengumpul bagi pihaknya, data mengenai cara pelawat menggunakan dan mengemudi melalui Laman-Laman, seperti bilangan pengguna yang melawat pelbagai halaman dalam Laman-Laman, apa yang mereka klik pada, sama ada mereka tatal (“scroll”) ke atas atau ke bawah pada halaman tertentu, mengisi borang, dan lain-lain. iCar Asia menggunakan maklumat ini untuk memperbaiki Laman dan belajar tentang pengguna, dan boleh mendedahkannya kepada gabungannya (termasuk, antara lain, ahli-ahli keluarga korporat Rangkaian iCar Asia), atau kepada pihak ketiga.

 6. Pengiklanan

  Laman-Laman mempunyai hubungan dengan rangkaian pengiklanan pihak ketiga tertentu. Pengiklan, dan perkhidmatan pengiklanan ("Perkhidmatan Pengiklanan") yang mengumpul data, sasaran dan berkhidmat untuk beberapa iklan, promosi, atau mesej pemasaran yang anda lihat di Laman-Laman dan laman web lain dan aplikasi mudah alih, termasuk laman web yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh gabungan iCar Asia.

  Pengiklanan Perkhidmatan tersebut mungkin termasuk melalui proses yang iCar Asia tidak mengawal, menggunakan Data Teknologi daripada syarikat-syarikat pihak ketiga untuk mengumpul data daripada aktiviti anda di laman web ini, di laman web lain yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh gabungan iCar Asia, atau dengan laman web lain. Teknologi ini boleh digunakan untuk mengesan tingkah laku pengguna, bagaimana produk dan perkhidmatan iCar Asia ditawarkan, menjalankan penyelidikan pengguna dan mungkin untuk melayani anda iklan dan kandungan yang relevan. Syarikat-syarikat ini juga boleh mendapatkan maklumat, termasuk maklumat peribadi yang dikenal pasti, dari perkhidmatan yang anda gunakan daripada syarikat-syarikat lain, termasuk tanpa had, laman web yang lain, laman web mudah alih atau aplikasi, dan menggabungkan maklumat yang mereka mendapatkan melalui Data Teknologi dengan maklumat yang diperoleh melalui produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh iCar Asia. Pengumpulan dan penggunaannya data ini adalah tertakluk kepada polisi privasi/polisi perlindungan data peribadi mereka masing-masing.

Penarikan Persetujuan

Jika anda tidak bersetuju untuk iCar Asia memproses Data Peribadi anda untuk tujuan yang disenaraikan di atas, anda boleh membantah dan/atau menarik balik kebenaran anda untuk kami mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda dengan memberi kami notis yang munasabah. Penolakan atau penarikan balik persetujuan boleh dilakukan pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel melalui Maklumat Hubungan di bawah (selagi tiada sekatan undang-undang atau operasi yang menghalang anda daripada melakukannya). Sila faham bahawa jika anda menarik balik kebenaran anda, kami tidak akan mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda yang mungkin bermakna anda tidak lagi boleh menggunakan perkhidmatan kami. Kami akan memproses permintaan dalam masa yang munasabah daripada menerima notis daripada anda tentang penarikan balik kebenaran. Setelah pemprosesan selesai, kami tidak lagi akan mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda, kecuali terhad kepada penyimpanan data peribadi anda yang diperlukan untuk tujuan pematuhan, peraturan berkanun atau undang-undang lain.

Apa Terjadi Jika Anda Tidak Memberi Maklumat Peribadi

Jika anda memilih supaya tidak memberikan maklumat peribadi apabila diminta, Laman-Laman mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan pelbagai perkhidmatan. Anda diberi peluang untuk “opt-out” pengunaan Maklumat Peribadi anda bagi tujuan yang tidak berkaitan secara langsung dengan Laman-Laman di tempat di mana permintaan iCar Asia untuk itu.

Jika anda tidak mahu maklumat pada anda digunakan dalam mana-mana cara yang disebut terdahulu, sila memberitahu iCar Asia dengan menggunakan butir-butir hubungan yang dinyatakan di bawah. Jika anda tidak mahu menerima e-mel atau mel lain dari iCar Asia, anda boleh klik pada link berhenti melanggan dalam e-mel untuk membuang alamat e-mel anda dari senarai mel iCar Asia.

Bagaimana Maklumat Peribadi Didedahkan

iCar Asia mungkin melibatkan syarikat-syarikat lain, pembekal perkhidmatan atau individu-individu untuk melakukan fungsi-fungsi bagi pihak iCar Asia, dan seterusnya boleh memberikan akses atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga seperti yang disenaraikan di bawah (tidak lengkap (“not exhaustive”)):

 • Kakitangan iCar Asia;
 • orang awam jika anda mengiklankan dengan Laman-Laman atau menggunakan perkhidmatan komunikasi yang ada;
 • Syarikat Gabungan iCar Asia yang mempunyai kerjasama dengan iCar Asia dalam membangunkan ekosistem antara platform iCar Asia dan ahli gabungan iCar Asia, untuk tujuan komersil dan bukan komersial, tertakluk kepada peruntukan yang ditetapkan dalam Notis ini; dan
 • individu-individu dan organisasi-organisasi yang mengiklan dengan Laman-Laman masing-masing jika anda mengemukakan pertanyaan dengan iCar Asia. Jika anda tidak mahu iCar Asia mendedahkan Data Peribadi anda kepada individu-individu dan organisasi-orginasi, sila jangan serahkan pertanyaan.

Bergantung kepada pertanyaan anda ini mungkin termasuk:

 • pengiklan swasta;
 • pengedar kereta berlesen;
 • broker kereta;
 • pengendali Laman-Laman Berkaitan;
 • penyedia perkhidmatan kewangan;
 • pembekal perkhidmatan insurans;
 • pembekal perkhidmatan pemeriksaan kenderaan;
 • sumber luar pembekal perkhidmatan yang membantu iCar Asia untuk menyediakan perkhidmatan;
 • pembekal teknologi maklumat;
 • pemasaran dan penasihat penyelidikan pasaran;
 • penasihat profesional;
 • penjual semula perkhidmatan iCar Asia;
 • organisasi yang terlibat dalam jualan/pemindahan aset, perniagaan, atau saham iCar Asia;
 • pihak berkuasa kerajaan dan kawal setia seperti yang dikehendaki oleh undang-undang;
 • pembekal perkhidmatan teknologi maklumat (IT);
 • pembekal perkhidmatan kemasukan data;
 • pembekal kemudahan penyimpanan;
 • bank-bank dan institusi kewangan;
 • pembekal insurans;
 • mana-mana penasihat profesional dan juruaudit luar;
 • pihak berkuasa kawal selia dan kerajaan untuk mematuhi keperluan statutori dan kerajaan.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di dalam ini dan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, Data Peribadi anda tidak akan menjadikan tersedia kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda.

Walaupun Data Peribadi yang diberikan kepada kami secara amnya akan dirahsiakan, anda dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada kami untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak berikut di Malaysia dan/atau di luar negara.

 1. mana-mana syarikat di bawah Kumpulan iCar Asia termasuk yang ditubuhkan pada masa hadapan;
 2. rakan kongsi perniagaan dan ahli gabungan kami yang menyediakan produk atau perkhidmatan berkaitan berkaitan dengan perniagaan kami;
 3. peguam, perunding, agensi pengutipan hutang, agensi pelaporan kredit, akauntan, juruaudit atau penasihat kewangan atau profesional dan penyedia perkhidmatan kami yang lain;
 4. pembekal produk atau perkhidmatan pihak ketiga atau sub-kontraktor kami yang kami anggap perlu;
 5. pihak berkuasa berkanun, pengawal selia industri dan agensi kerajaan; dan
 6. mana-mana pihak yang kami dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai tindak balas kepada mana-mana agensi yang berwibawa atau kerajaan.

Adalah dimaklumkan bahawa jika perlu untuk mana-mana Tujuan di atas, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan dan/atau didedahkan kepada mana-mana pihak di dalam atau di luar Malaysia termasuk tetapi tidak terhad kepada syarikat dalam Kumpulan iCar Asia termasuk pemegang lesen, ejen, rakan kongsi perniagaan masing-masing dan/atau penyedia perkhidmatan dan di bawah syarat kerahsiaan dan keselamatan.

Hiperpautan

Notis ini hanya terpakai untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi oleh iCar Asia. Ia tidak meliputi laman web pihak ketiga yang iCar Asia menyediakan pautan, walaupun laman-laman tersebut berkongsi jenama dengan logo iCar Asia. Apabila anda berada di laman web ini, anda boleh diarahkan ke laman web lain yang berada di luar kawalan iCar Asia termasuk hiperpautan kepada pengiklan, pedagang, penaja dan rakan kongsi kandungan. iCar Asia tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan laman web pihak ketiga. iCar Asia tidak bertanggungjawab untuk privasi dan kelakuan amalan laman web pihak ketiga, jadi anda perlu baca polisi privasi mereka sendiri sebelum pendedahan sebarang Data Peribadi kepada laman web itu.

Anda mengakui bahawa apabila anda klik pada pautan yang meninggalkan Laman-Laman, laman web yang anda diarahkan kepada tidak berada dalam kawalan iCar Asia, dan anda mengakui bahawa Laman-Laman tidak bertanggungjawab terhadap laman web tersebut atau apa-apa ganti rugi atau kerugian yang ditanggung oleh anda akibat dengannya.

iCar tidak akan menjual maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda, tetapi ia tidak boleh bertanggungjawab atau bertanggungan atas tindakan-tindakan laman web pihak ketiga yang anda mungkin telah dikaitkan (“linked”) atau diarahkan kepada daripada Laman-Laman.

Pemindahan Antarabangsa

Sila sedar bahawa:

 • Pangkalan data iCar Asia disimpan pada “servers” dan peranti simpanan yang terletak di Malaysia, Singapura, dan bahagian-bahagian lain di dunia.
 • Maklumat anda (termasuk Data Peribadi) boleh dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses di lokasi-lokasi tersebut untuk pemprosesan dan penyimpanan.
 • Lokasi-lokasi tersebut tidak boleh menjamin tahap perlindungan yang sama untuk Data Peribadi bagi tempat atau negara di mana anda tinggal. Dengan menggunakan Laman-Laman, anda bersetuju secara nyata dengan pemprosesan, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, dan pemindahan maklumat anda (termasuk Data Peribadi) oleh iCar Asia untuk tujuan yang dikenal pasti di dalam ini, dan anda bersetuju dengan pemindahan maklumat sedemikian di luar negara anda.

Dengan penggunaan Rangkaian iCar Asia, anda memahami dan bersetuju dengan pemindahan Data Peribadi daripada Malaysia sebagaimana yang dinyatakan di dalam ini.

Mengenai Keselamatan dan Maklumat Peribadi

iCar Asia menggunakan langkah perlindungan fizikal, pengurusan, dan teknikal yang munasabah dari segi komersil untuk mengekalkan integriti dan keselamatan Data Peribadi anda dan tidak akan dengan sengaja membenarkan akses kepada data ini kepada sesiapa di luar iCar Asia, selain kepada anda atau seperti yang dinyatakan dalam Notis ini. Walau bagaimanapun, iCar Asia tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan sebarang maklumat yang anda hantar ke iCar Asia dan anda berbuat demikian pada risiko anda sendiri. Khususnya, iCar Asia tidak menjamin bahawa maklumat tersebut tidak boleh diakses, diubah, dikumpul, disalin, dimusnahkan, dilupuskan, didedahkan atau diubah suai oleh pelanggaran mana-mana langkah perlindungan fizikal, teknikal, atau pengurusan iCar Asia.

Laman-Laman tidak mensasar dan tidak bertujuan untuk menarik kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Kami tidak akan dengan sengaja mendapatkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun atau menghantar mereka permintaan untuk data peribadi.

Notis ini ditadbir oleh dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Anda dengan ini menyerah kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia yang tidak eksklusif.

Permintaan Pemadaman Data

Anda mempunyai hak pada bila-bila masa untuk meminta kami mengehadkan pemprosesan dan penggunaan data peribadi anda. Permintaan bertulis anda hendaklah dialamatkan kepada Pegawai Pematuhan kami di enquiries@carlist.my

Butir-Butir Hubungan

Tertakluk kepada apa-apa pengecualian di bawah undang-undang, anda boleh pada bila-bila masa selepas ini meminta untuk akses kepada, atau untuk pembetulan atau rektifikasi terhadap Data Peribadi anda atau mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda, atau mendapatkan maklumat lanjut daripada iCar Asia dengan menghubungi: -

Nama: iCar Asia Limited

Alamat: Suite 18.01, Level 18, Centrepoint North, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 1300-30-4227

Faks: 603-2776-6010

E-mel: enquiries@carlist.my

Hantar maklum balas anda.

Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Data Peribadi, iCar Asia mempunyai hak untuk mengenakan bayaran pentadbiran, menolak permintaan anda untuk mengakses dan/atau membuat sebarang pembetulan kepada Data Peribadi anda untuk sebab-sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti sebagaimana perbelanjaan dalam menyediakan akses kepada anda adalah tidak seimbang dengan risiko kepada privasi anda.

Bahasa

Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara Bahasa Inggeris dan versi bahasa lain Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Dikeluarkan: October 1, 2023