Carlist.my
Carlist.my App
Predict the Price of Your Vehicle
4.5
18,373
Get

Waranti Kenderaan Semakin Membebankan – MyCC Siasat Terma Waranti Kereta Tidak Adil

Auto News

Waranti Kenderaan Semakin Membebankan – MyCC Siasat Terma Waranti Kereta Tidak Adil

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) sedang mengenal pasti terma waranti yang tidak adil kepada pengguna yang berpotensi untuk menghalang, menyekat atau mengganggu persaingan dalam pasaran.


Berdasarkan laporan Kajian Semula Pasaran di bawah Akta Persaingan 2010 bagi Sektor Pengangkutan di Malaysia (Ekosistem Logistik Pelabuhan dan Waranti Kenderaan Bermotor), syarikat pengeluar kenderaan kini lebih cenderung untuk memanjangkan tempoh waranti kenderaan berbanding beberapa tahun sebelumnya.

MyCC,Suruhanjaya Persaingan Malaysia

MyCC turut mengenal pasti terdapat perjanjian eksklusif di antara pengeluar kereta dan syarikat insurans, yang menyebabkan pasaran pembaikan kenderaan akibat kemalangan adalah terhad kepada bengkel francais dan pengedar yang sah sahaja.

Kesannya, pengguna tidak lagi mempunyai pilihan untuk mendapatkan khidmat pembaikpulihan kereta daripada bengkel persendirian dan bengkel panel panel kelolaan Persatuan Insurans Am Malaysia (PARS).

Sekatan waranti yang dikenakan oleh pengeluar kereta mungkin dapat mencegah atau menyekat persaingan dalam industri pembaikan dan servis kereta. Sebaliknya, pengguna terpaksa membawa kereta ke pusat servis pihak pengeluar sahaja kerana mereka kini terikat dengan tempoh waranti yang lebih panjang.

waranti kereta,baikpulih,repair,bengkel,servis kereta

Klausa pengecualian dalam waranti berpotensi untuk menyebabkan pasaran hanya melakukan penyitaan kepada bengkel francais dalam rangkaian pengeluar kereta. Dominasi pengeluar kenderaan secara berterusan harus dielakkan kerana ia akan menjejaskan kepentingan pengguna dalam jangka masa panjang serta menafikan hak pemain industri lain.

MyCC dalam kajian pasarannya juga telah mencadangkan Lemon Law dan penambahbaikan lain pada proses waranti untuk melindungi kepentingan pemilik kenderaan. Lemon Law adalah undang-undang untuk mengukuhkan Akta Perlindungan Pengguna.

Dalam masa yang sama, MyCC turut mendedahkan isu persaingan yang berleluasa dalam pasaran ekosistem logistik pelabuhan yang memerlukan perhatian dan tindakan segera pihak berkaitan. Isu perjanjian konsesi dan monopoli ini memberi kesan kepada persaingan dalam kalangan pemain industri logistik pelabuhan.

pelabuhan klang,kapal,logistik,kartel

Dominasi ini dapat dilihat melalui penguasaan ketara 66% syer pasaran operator pelabuhan yang didominasi oleh MMC Corporation Berhad, manakala Westports Holdings Berhad memiliki pegangan sebanyak 25% berbanding operator pelabuhan lain iaitu pada kadar 4%.

Kajian ini turut mengupas isu kenaikan caj di pelabuhan yang tidak munasabah dan dipercayai mempunyai unsur kartel mengakibatkan peningkatan harga barangan di pasaran. Kajian yang bermula pada Oktober tahun lalu dan selesai sepenuhnya pada Ogos lalu itu akan dibawa ke Jemaah Menteri selepas menerima maklum balas daripada pihak berkepentingan termasuk kementerian dan pemain industri berkaitan.Related News


Comments

app-icon
app-icon
app-icon
View your Dream Cars
in the App
Download App Now